Sản phẩm của Nhà máy Kính Ô tô
Nhà máy Kính Ô tô đã đạt được chứng nhận ISO/TS 16949 do tổ chức INTERTEK cấp.

Nhà máy Kính ô tô

 

Sản phẩm chính của nhà máy là các loại kính của xe Tải và xe Bus như kính chắn gió, kính hông, kính lưng, kính cửa…

Một số sản phẩm của nhà máy

Liên hệ với chúng tôi

Khu Phức Hợp Chu Lai - Trường Hải
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0510.3567.161
  • 0510.3567.162
  • 0510.3567.163
    Fax:
  • 0510.3565.777
video - clips

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÍP Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI